REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Postup při výměně nebo vrácení zboží do 14 dnů:

Nepoužité, kompletní zboží vložte do původního obalu / krabice spolu s fakturou (důležité je číslo objednávky) a stručným průvodním dopisem. Prosíme Vás, abyste obal zboží při odesílání přímo nepřelepovali, aby se neznehodnotil!

Zboží zašlete na adresu: 

TATO GROUP s.r.o.

Větrná 433 

Králův Dvůr

PSČ 26701

Česká republika

Zaslané zboží nesmí být odesláno na dobírku, protože nebude převzato!

Podmínky při výměně a vrácení zboží:

 1. Kompletní zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.
 2. Zboží nesmí být používáno a musí být schopeno dalšího prodeje.
 3. Zboží ani jeho obal nesmí být znehodnocen.

Po obdržení a kontrole zboží Vám bude zaslán email s vyjádřením řešení Vašeho požadavku. Vrácení platby / výměna zboží probíhá do 7 pracovních dnů (obvykle i dříve). V případě momentální nedostupnosti požadovaného zboží se čekací doba prodlužuje, o čemž je zákazník informován na email nebo na uvedené telefonní číslo.

Postup reklamace:

 1. Reklamované zboží očistěte.
 2. Zboží vhodně zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození.
 3. Zboží spolu s fakturou (důležité je číslo objednávky) a reklamačním listem je třeba zaslat na adresu:

TATO GROUP s.r.o.

Větrná 433 

Králův Dvůr

PSČ 26701

Česká republika

Zboží nesmí být odesláno na dobírku, protože nebude převzato!


Podmínky při reklamaci:

 1. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost zboží. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání, protože může být rozdílná jako záruční doba.
 2. Zboží na reklamaci je třeba zaslat hned po zjištění vady.
 3. V případě, že se zboží neshoduje s objednaným zbožím nebo vykazuje viditelnou vadu, musí zákazník o této skutečnosti prodávajícího upozornit do 3 pracovních dnů od převzetí zboží emailem na podpora@tatogroup.com
 4. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, která byla zapříčiněna použitím nekvalitního materiálu, chybou při výrobě nebo nevhodným konstrukčním řešením.
 5. Za vadu se nepovažuje změna, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nevhodné nebo nedostatečné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, v důsledku poškození nebo nesprávného zásahu uživatele nebo třetí osoby.
 6. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.

Po obdržení a kontrole zboží, Vám bude zaslán email s vyjádřením řešení Vaší reklamace. Reklamace se řeší neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Stáhněte si reklamační formulář >>> tatogroup.com/reklamacni-protokol.doc